Kalendarium

Program för 2018

Du bokar alla evenemang som hålls i Västerås via knappen
"Boka Tid" här ovanför förutom  Måndagarnas Drop-in Healing.

 

November

Varje Måndag Drop-in Healing 17:30-19:00
(OBS! Endast 40 kr!)

2/11 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
9/11 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
10-11/11 - Mediumkurs Avancerad
12/11 - Drop-in Healing 17:30-19:00
13/11 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
15/11 - Gruppseans (anmälan via Boka Tid-knappen)
17-18/11 - Healingkurs
 (anmälan via Boka Tid-knappen)
19/11 - Drop-in Healing 17:30-19:00
20/11 - Storseans i Eskilstuna kl. 18:30  (Eskilstuna Spiritualistiska Förening)
22/11 - Rensa Hus i Västerås
23/11 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
25/11 - Privat Seans i Fellingsbro
26/11 - Drop-in Healing 17:30-19:00
27/11 - Privata sittningar / Healingbehandlingar

 

December

Varje Måndag Drop-in Healing 17:30-19:00
(OBS! Endast 40 kr!)

3/12 - Drop-in Healing 17:30-19:00
4/12 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
6/12 - Gruppseans (anmälan via Boka Tid-knappen)
10/12 - Drop-in Healing 17:30-19:00 - Avslut för Jul & Nyårsuppehåll
14/12 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
26/12 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
28/12 - Gruppseans (anmälan via Boka Tid-knappen)

 

Nu tar vi jul- och nyårs uppehåll.
Vi börjar åter med våra populära drop-in healing kvällar måndagen den 14/1-19

 

 

Program för 2019

Du bokar alla evenemang som hålls i Västerås via knappen
"Boka Tid" här ovanför förutom  Måndagarnas Drop-in Healing.

Januari

Varje Måndag Drop-in Healing 17:30-19:00
(OBS! Endast 40 kr!)

11/1 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
14/1 - Drop-in Healing 17:30-19:00 - uppstart efter Jul & Nyår
19/1 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
21/1 - Drop-in Healing 17:30-19:00
23/1 - Gruppseans (anmälan via Boka Tid-knappen)
25/1 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
26-27/1 - Mediumkurs  (anmälan via Boka Tid-knappen)
28/1 - Drop-in Healing 17:30-19:00

 

 

Febuari

Varje Måndag Drop-in Healing 17:30-19:00
(OBS! Endast 40 kr!)

1/2 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
4/2 - Drop-in Healing 17:30-19:00
8/2 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
9-10/2 - Healingkurs (anmälan via Boka Tid-knappen)
11/2 - Drop-in Healing 17:30-19:00
13/2 - Gruppseans (anmälan via Boka Tid-knappen)
15/2 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
18/2 - Drop-in Healing 17:30-19:00
23/2 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
25/2 - Drop-in Healing 17:30-19:00

 

 

Mars

Varje Måndag Drop-in Healing 17:30-19:00
(OBS! Endast 40 kr!)

1/3 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
4/3 - Drop-in Healing 17:30-19:00
6/3 - Gruppseans (anmälan via Boka Tid-knappen)
8/3 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
9-10/3 - Mediumkurs Avancerad
11/3 - Drop-in Healing 17:30-19:00
16/3 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
18/3 - Drop-in Healing 17:30-19:00
22/3 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
25/3 - Drop-in Healing 17:30-19:00
27/3 - Gruppseans (anmälan via Boka Tid-knappen)
29/3 - Privata sittningar / Healingbehandlingar

 

 

April

Varje Måndag Drop-in Healing 17:30-19:00
(OBS! Endast 40 kr!)

1/4 - Drop-in Healing 17:30-19:00
2/4 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
8/4 - Drop-in Healing 17:30-19:00
12/4 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
13/4 - Meditationskurs Del 1 (anmälan via Boka Tid-knappen)
15/4 - Drop-in Healing 17:30-19:00
16/4 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
17/4 - Gruppseans (anmälan via Boka Tid-knappen)
22/4 - Drop-in Healing 17:30-19:00
26/4 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
27/4 - Meditationskurs Del 2
29/4 - Drop-in Healing 17:30-19:00

 

 

Maj

Varje Måndag Drop-in Healing 17:30-19:00
(OBS! Endast 40 kr!)

3/5 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
4-5/5 - Healingkurs (anmälan via Boka Tid-knappen)
6/5 - Drop-in Healing 17:30-19:00
8/5 - Gruppseans (anmälan via Boka Tid-knappen)
10/5 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
13/5 - Drop-in Healing 17:30-19:00
18/5 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
20/5 - Drop-in Healing 17:30-19:00
24/5 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
27/5 - Drop-in Healing 17:30-19:00
29/5 - Gruppseans (anmälan via Boka Tid-knappen)
31/5 - Privata sittningar / Healingbehandlingar

 

 

Juni

Måndag Drop-in Healing 17:30-19:00
(OBS! Endast 40 kr!)

3/6 - Drop-in Healing 17:30-19:00
7/6 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
10/6 - Drop-in Healing 17:30-19:00
12/6 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
15-16/6 - Mediumkurs (anmälan via Boka Tid-knappen)
17/6 - Drop-in Healing 17:30-19:00 - avslut för Sommaruppehåll 
28/6 - Privata sittningar / Healingbehandlingar

 

 

Juli

5/7 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
12/7 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
17/7 - Gruppseans (anmälan via Boka Tid-knappen)
26/7 - Privata sittningar / Healingbehandlingar

 

 

Augusti

Varje Måndag Drop-in Healing 17:30-19:00
(OBS! Endast 40 kr!)

2/8 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
7/8 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
17/8 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
19/8 - Drop-in Healing 17:30-19:00 - uppstart efter Sommaruppehåll
21/8 - Gruppseans (anmälan via Boka Tid-knappen)
23/8 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
24-25/8 - Healingkurs (anmälan via Boka Tid-knappen)
26/8 - Drop-in Healing 17:30-19:00
30/8 - Privata sittningar / Healingbehandlingar

 

 

September

Varje Måndag Drop-in Healing 17:30-19:00
(OBS! Endast 40 kr!)

2/9 - Drop-in Healing 17:30-19:00
6/9 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
7-8/9 - Mediumkurs Avancerad
9/9 - Drop-in Healing 17:30-19:00
11/9 - Gruppseans (anmälan via Boka Tid-knappen)
14/9 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
16/9 - Drop-in Healing 17:30-19:00
20/9 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
23/9 - Drop-in Healing 17:30-19:00
27/9 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
30/9 - Drop-in Healing 17:30-19:00

 

 

Oktober

Varje Måndag Drop-in Healing 17:30-19:00
(OBS! Endast 40 kr!)

2/10 - Gruppseans (anmälan via Boka Tid-knappen)
4/10 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
7/10 - Drop-in Healing 17:30-19:00
11/10 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
13-14/10 - Nära Kryssningen (Seans & Föreläsningar)
14/10 - Drop-in Healing 17:30-19:00
18/10 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
19-20/10 - Mediumkurs (anmälan via Boka Tid-knappen)
21/10 - Drop-in Healing 17:30-19:00
23/10 - Gruppseans (anmälan via Boka Tid-knappen)
26/10 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
28/10 - Drop-in Healing 17:30-19:00

 

 

November

Varje Måndag Drop-in Healing 17:30-19:00
(OBS! Endast 40 kr!)

1/11 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
2-3/11 - Healingkurs (anmälan via Boka Tid-knappen)
4/11 - Drop-in Healing 17:30-19:00
8/11 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
11/11 - Drop-in Healing 17:30-19:00
13/11 - Gruppseans (anmälan via Boka Tid-knappen)
16/11 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
18/11 - Drop-in Healing 17:30-19:00
22/11 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
23-24/11 - Mediumkurs Avancerad
25/11 - Drop-in Healing 17:30-19:00
29/11 - Privata sittningar / Healingbehandlingar

 

 

December

Varje Måndag Drop-in Healing 17:30-19:00
(OBS! Endast 40 kr!)

2/12 - Drop-in Healing 17:30-19:00
4/12 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
9/12 - Drop-in Healing 17:30-19:00
10/12 - Gruppseans (anmälan via Boka Tid-knappen)
12/12 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
16/12 - Drop-in Healing 17:30-19:00 - Avslut för Jul & Nyår
27/12 - Gruppseans (anmälan via Boka Tid-knappen)
30/12 - Privata sittningar / Healingbehandlingar

För mer info: 0720-374809